Σεμινάριο Παραδοσιακού Reiki 2 -Μάιος | Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο Παραδοσιακού Reiki
Δεύτερος Βαθμός
28 & 29 Μαΐου 2022 | 11:00-14:00